Babie leto 2016

Podporte aj tento rok Ekocentrum SOSNA – miesto pre ľudí a prírodu

Milí priatelia, aj vďaka vašim 2% z daní môžeme robiť pozitívne zmeny.
Hľadáme a nachádzame iné cesty aj pre vás. Už 25 rokov.

Ekologické vzdelávacie centrum SOSNA v Družstevnej pri Hornáde a priľahlá Prírodná záhrada vás môžu inšpirovať, ako môžete zmeniť niečo vo vašom živote tak, aby bol prirodzenejší, estetickejší, citlivejší voči prírode a prostrediu.

Prostredníctvom našich dobrovoľníckych aktivít, víkendoviek, kurzov, prednášok, výučbových programov a ďalších aktivít vytvárame sieť ľudí s podobným zmýšľaním.

Je vám k dispozícii portál zelená wiki, kde nájdete veľa inšpirácií pre použitie v o vašich domácnostiach, ale aj nami založená elektronická konferencia pre milovníkov prírodných záhrad a pestovania Sieť prírodných záhrad. Má už vyše 270 členov. Našu výročnú správu nájdete tu.

Potrebujeme aj Vašu pomoc. Pomôžte nám zmeniť spoločnosť a prostredie k lepšiemu.
Vďaka vašej podpore spoločne po sebe zanecháme pozitívnu stopu.

Výučbové programy

Aj vďaka vašej podpore vytvoríme a ponúkneme ďalšie výučbové programy pre školy, univerzity, odborné aj zážitkové programy pre dospelých. Odštartovali sme nový program Ide sa do lesa pre deti od 7-12 rokov, ktoré pomocou starých hier vraciame k prírode. Ponúkame zážitky, na ktoré sa nezabúda, ktoré sa dostanú deťom pod kožu a ovplyvnia ich detstvo, dospelosť a podporia psychické aj fyzické zdravie. Spolupracujeme so školami a univerzitami, pedagógmi a študentmi, samosprávami aj občanmi, odborníkmi aj dobrovoľníkmi.

Publikácie

V poslednej dobe sme pripravili a zavesili k voľnému stiahnutiu publikácie Život a radosť začínajú s pôdou, Ide sa do lesa a Zápisník objaviteľa. Okrem toho sme vydali v tlačenej forme ďalšie publikácie: Hobití dom a Návrat záhrad.

Prírodné záhrady

Aj vďaka vám budeme môcť naďalej pomáhať školám zakladať si Prírodné záhrady na mieste svojich fádnych školských dvorov. Prírodné záhrady sú inšpirujúce a liečivé priestory, kde sa deti môžu nielen hrať, organicky pestovať, zažívať chute a vône vlastnoručne dopestovaných rastlín a plodín ale kde môžu aj pozorovať a spoznávať prírodu. Takéto záhrady umožnia deťom spoznať, že učiť sa môže byť aj zážitok. Pozrite si našu ponuku pre školské záhrady a súkromné záhrady.

Terapeutické záhrady

Terapia záhradou je všade vo svete považovaná za jednu z najúčinnejších foriem terapie rôznych psychických a fyzických nemocí. Napriek tomu, na Slovensku je táto forma terapie prakticky neznáma. Tohto roku chceme našu prírodnú v záhrade pri Ekocentre rozšíriť a upraviť na záhradu s terapeutickými prvkami pre rôzne skupiny detí aj dospelých, ktorí takúto terapiu potrebujú a ktorí ju tak budú môcť aj využívať.

Festivaly

Aj vďaka vám tri krát ročne pripravujeme prírodné festivaly Jarné súladenie, Babie leto a festival zodpovedného cestovania Iné cesty.

Podporte nás 2% z vašich daní

umožníte nám rozvíjať našu činnosť a prevádzkovať Ekocentrum SOSNA

Potrebné údaje o SOSNE:

IČO: 171 502 30
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno: SOSNA
Sídlo: Okružná 413/17, 044 31 Družstevná pri Hornáde

2% z dane poukazujete rôznymi spôsobmi, ak ste:

ZAMESTNANEC

Stiahnite si potrebné dokumenty
 1. Do 15. 2. 2017 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 2. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  1. 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  2. 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali.
 3. Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie.
 4. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
 5. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu zaslali svoje 2% alebo 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa, nie však poukázaná suma).
 6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. 4. 2017 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Adresu svojho úradu nájdete tu.
 7. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!
 8. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

ŽIVNOSTNÍK

Stiahnite si potrebné dokumenty
 1. Vypočítajte si:
  1. 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  2. 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali. daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
 2. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu zaslali svoje 2% alebo 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa, nie však poukázaná suma).
 3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. 3. 2017) na Váš daňový úrad podľa Vášho bydliska, a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Adresu svojho úradu nájdete tu.
 4. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!
 5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

PRÁVNICKÁ OSOBA / FIRMA

Stiahnite si potrebné dokumenty
 1. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.
  POZOR:
  1. Ak právnická osoba (firma) v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31.3.2017) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.
  2. Ak právnická osoba (firma) v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31.3.2017) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).

 2. V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
 3. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií/organizáciách, ktorú/é ste si vybrali.
 4. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
 5. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.
 6. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla: adresu svojho úradu nájdete tu) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 7. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Tiež

nás môžete podporiť priamo, cez systém Ľudia ľuďom